Историята на FAMI датира от 1929 г. като компанията се стреми и създава висококачествени и все по-иновативни продукти.