На вниманието на фирмите

Хронотех ЕООД предлага на своите клиенти решения за индустриални прахоулавящи и въздухопочистващи уреди, предмет на които е програмата за здравословна и безопасна работна среда чрез подобряване на условията на труд за заетите и намаляване на рисковете за здравето на работното място.

Видове системи за прахоулавяне и пречистване на въздуха.

 

Нови две фирми се довериха да бъдат представлявани на българския пазар от Хронотех ЕООД.

 

Това са

     Power a Green World 

                                                                                                                                   

 
 

               

                                                                                                             

Embrace innovation and become a pioneer in carbon neutrality